Felix Baeten en Liliane Dedroog wensen hun presentatie over de waargenomen soorten en hybriden tijdens de jubileumexcursie te delen met de leden. U vindt de presentatie op de ledenpagina.

Verder wenst Felix ook nog te melden dat de 5 onderstaande links betreffende de Gargano op zijn blog wegens nieuwe inzichten gedateerd zijn qua naamgeving. In de loop van de volgende weken zal Felix de naamgeving updaten.