29 februari 2020: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Het bestuur van de Werkgroep Europese Orchideeën nodigt u graag uit voor de ledenvergadering op zaterdag 29 februari 2020 in Maarn.

De bijeenkomst vindt plaats in een zaal van het Sociaal-Cultureel Centrum “De Twee Marken”, Trompplein 5, 3951 CR Maarn (tel. 0343-442706). Vanaf half 10 is de zaal open. Er is gelegenheid om een lunch (broodjes, soep) te gebruiken in het restaurant. Wilt u zelf meegebrachte etenswaren niet in het restaurant nuttigen?

Programma –

 • 10:00 u Opening en welkom
 • 10:05 u Voorstelling nieuwe leden
 • 10:15 u besluit Verslag vorige vergadering (zie Mededelingen 196)
 • 10:20 u besluit Verslag kascommissie en besluit
 • 10:30 u info Roel Duinhouwer en Marc Verbeeck over orchideeën in Azerbeidzjan
 • 11:15 u Koffie
 • 11:45 u info Korte presentatie over orchideeën Noord-Spanje (Michiel Janssen)
 • 12:00 u info Roel Duinhouwer over een format voor aanleveren gegevens voor VPA
 • 12:15 info Sina Bohm (WUR) over orchideeën in Het Levend Archief
 • 12:30 u Lunch
 • 14:00 u info Ton van der Vis over een grote toer door Italië
 • 14:45 u info Joop ten Dam over voortgang discussie soortbegrip
 • 15:00 u Thee
 • 15:30 u info Jos Lammers – Excursies 2020
 • 15:45 u info Determinatievragen – neem dia’s op een USB mee!
 • 16:00 u Sluiting en borrel

Activiteitenkalender 2020

De S.E.M.O.- activiteitenkalender voor 2020 kan u via de ledenpagina downloaden.

Het wachtwoord voor de ledenpagina is gewijzigd en kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart die u op de Ledenbijeenkomst kreeg.  (Wie niet aanwezig kon zijn en het lidgeld reeds via overschrijving heeft overgemaakt krijgt op eenvoudig verzoek per mail het wachtwoord toegezonden)