Nieuw 2-delig boek “Orchideeën van de Benelux” van C.A.J.Kreutz.

Tekst geleverd door de auteur.(red.)

De Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg in één uitgave. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze drie landen door grensoverschrijdende plantengeografische districten met de daaraan gebonden kenmerkende orchideeënsoorten. Zo zetten bijvoorbeeld de kalkhoudende bodems in Zuid-Limburg zich voort in Wallonië (de zgn. Calestienne), welke zich kenmerken door hun grote rijkdom aan orchideeën. Deze grensoverschrijdende gebieden behoren in feite tot grotere samenhangende natuurterreinen met veel dezelfde soorten.

In dit werk worden alle voorkomende en uitgestorven taxa van de Benelux gepresenteerd. Zij zijn logisch op alfabetische volgorde geclusterd en met al hun bijzonderheden uitgebreid toegelicht. Daarbij komen ook vrij uitvoerig de belangrijkste ondersoorten en variëteiten aan bod. Deze aanpak kenmerkt zich de laatste decennia bij vrijwel alle planten- en diersoorten. Er wordt eerder meer onderscheiden dan minder. De taxa worden gepresenteerd met hun correcte naamgeving, type, basionym, kenmerkende eigenschappen met hun belangrijkste veldkenmerken, bloeitijd, biotoop en ecologie alsmede hun algehele verspreiding. De verspreiding in Nederland, België en Luxemburg wordt per land besproken met historische en actuele informatie. De soortbeschrijvingen worden gecompleteerd met vele fotografische opnamen van planten en biotopen alsmede alle bekende hybriden. Daarnaast per hoofdsoort een aquarel, herbariumvellen van uitgestorven soorten per land alsmede historische en actuele verspreidingskaarten met een rastergrootte van 4 km2 in drie tijdvakken: 1850-1950, 1951-2000 en vanaf 2000. De gegevens daarvan werden vertrekt door verschillende natuurbeherende instanties in de Benelux. Het op elkaar afstemmen van de verschillende gridsystemen uit deze drie landen was bijzonder ingewikkeld, maar met geavanceerde software kon dit probleem opgelost worden.

In de inleiding wordt vrij diep ingegaan op de systematiek en biologie, ecologie en levenscyclus van de orchideeën in de Benelux. Verder behandelen enkele hoofdstukken herintroductie en neofyten, bescherming en wettelijke bepalingen, achteruitgang en bedreiging, orchideeënrijke landschappen en biotopen alsmede de fytogeografische districten en informatie over de verspreidingskaarten. Daarnaast komen ook taxonomische en nomenclatorische aspecten aan de orde, waarbij ook kort op het soortbegrip wordt ingegaan. Zoals bekend staat het soortbegrip de laatste decennia sterk onder druk, waarbij steeds vaker de rang van ondersoort niet meer gebruikt wordt. Vermoedelijk zal in de nabije toekomst naar een systeem gegaan worden van geslachtsnaam en naam soort (inclusief ondersoort), dus bijvoorbeeld niet meer Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea, maar gewoon Dactylorhiza coccinea. Afwijkingen tot een bepaalde hoogte worden dan als variëteit beschreven. Dit systeem is duidelijker en nomenclatorisch veel minder problematisch.

Voor meer info volg de link.

Bestellen via :  karel.kreutz@naturalis.nl

23 februari 2019: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Beste WEO leden,
Graag nodigen we jullie uit voor de WEO ledenbijeenkomst van zaterdag 23 februari a.s. van 10 tot 16 uur in Maarn. Bij deze mail zijn de volgende 4 documenten gevoegd:
–        Het programma
–        Het conceptverslag van de bijeenkomst van 29 september 2018
–        Het financieel verslag van 2018
–        Het jaarverslag 2018
Op de bijeenkomst is de nieuwe Liparis beschikbaar voor degenen die hun lidmaatschap en abonnement op Liparis van 2019 betaald hebben. Het bedrag is 20,- euro (met Liparis) en kan overgemaakt worden op het rekeningnummer van de WEO:
NL33 INGB 0005396215 t.n.v. de WEO.
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 23 februari.
Janine en Joop.
N.B.  het wachtwoord voor de ledenpagina kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart !

Beeldverslag Werkdag Boirs

Beste Allen,

Op 21 januari 2018 werd noeste arbeid verricht langs de wegberm van Boirs door SEMO Leden. In bijlage vinden jullie een impressieverslag.

Via deze weg willen wij alle deelnemers van deze werkdag van harte bedanken voor hun inzet voor deze broodnodige werkzaamheden!

Het SEMO Bestuur.

Activiteitenkalender 2019

De S.E.M.O.- activiteitenkalender voor 2019 kan u via de ledenpagina downloaden.

Het wachtwoord voor de ledenpagina is gewijzigd en kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart die u op de Ledenbijeenkomst kreeg.  (Wie niet aanwezig kon zijn en het lidgeld reeds via overschrijving heeft overgemaakt krijgt op eenvoudig verzoek per mail het wachtwoord toegezonden)

 

Nieuw boek: Orchids of Central Spain (Cuenca Province). A Field Guide

hierbij vinden jullie de aankondiging voor een nieuw boek ;

Orchids of Central Spain (Cuenca Province). A Field Guide

Orchids of Central Spain (Cuenca Province). A Field Guide

Why a field guide of wild orchids of Central Spain (Cuenca province)? Our Serranía mountain range is one of the most densely populated in orchid species in the whole of the Iberian Peninsula, and we are delighted to be able to demonstrate that Cuenca’s well-preserved natural environment attracts orchid specialists from all over Europe.

A field guide to wild orchids found in central Spain (Cuenca province) offers the following information:

  • Keys for the identification of genera and species accompanied by more than 230 color photos to assist in their identification. Double-page spreads for the 57 species found in Cuenca (in addition to a selection of adjacent species), which include a corresponding distribution map with 1 km UTM grids, with a detailed description – emphasizing the diagnostic characters – etymology, habitat, flowering, known pollinators, accompanying orchids, hybrids, chromosomal numbers, synonyms, and photos of detail and size.
  • There is a chapter dedicated to the description of the three natural landscapes of Cuenca, their different types of habitat, with a review of the rare and protected and the presence of orchids in each one of them.
  • There are also sections dedicated to the phenology of the 57 species, and the general biology, morphology, anatomy and phenology of terrestrial orchids. Illustrative graphics, drawings and diagrams are included.
  • Further chapters cover the curious relation between fungi and orchids; particularities of orchid cultivation; the evolution of the family; the amazing mechanisms of pollination; hybrids and certain anomalies; protection and conservation of orchids; curiosities; the list of locations that has served to make distribution maps; a lexicon and a glossary of terms used in the literature on orchids; a complete agenda with addresses of interest on the web; and, finally, a bibliography and index of scientific names, including synonyms.

PRE-ORDER SPECIAL OFFER: €29.95 (incl. shipping by economic Correos)

[Normal Prix 33.95€ (25.95€ + €8 shipping )]

EXPECTED DATE OF PUBLICATION: Mars, 2019

On sale at Jolube Bookseller: http://www.jolube.es/tienda.php

Orchids of Central Spain (Cuenca Province). A Field Guide

Agustín Coronado Martínez & Eduardo Soto Pérez (2019)

Language: English. Translated by Chrissi Harris

Collection: Essential Guides of Flora, nº 2

Paperback, 14.8 x 21 cm, 244 COLOR pages.

Edited by: Jolube Consultor Botánico y Editor, Jaca, Spain

ISBN: 978-84-947985-2-8.

José-Luis Benito-Alonso, Ph. Dr.

Biologist, Botanical Consultant, Editor and Photograph

Editor’s Botanical Journal FloraMontiberica.org

c/Mariano Rguez. de Ledesma,  nº 4, 3º A

22700-JACA (Huesca) SPAIN

Phone: +34 974 35 68 29 – +34 629 89 34 03

www.jolube.net – jolube@jolube.net

Wie dit boek wil bestellen, moet contact op nemen met de auteurs.

SEMO staat niet in voor een groepsaankoop.