SEMO staat voor Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën. Het is een kleine maar fijne groep van 70 leden die zich via een feitelijk verenigingsverband heeft gegroepeerd met als hoofddoelstelling de studie en bescherming van onze wilde orchideeën.

Wat doet SEMO allemaal?

  • Het geeft samen met de Werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V. een gezamenlijk tijdschrift uit dat “Liparis” heet en jaarlijks verschijnt. Hierin verschijnen reis- en excursieverslagen, resultaten van onderzoeken, vertalingen van interessante artikels die in zusterbladen verschenen uit Duitsland of Frankrijk en artikels van de leden.
  • Er zijn dagexcursies in België en een weekend in het buitenland.
  • Er wordt aan natuurbeheer gedaan, vaak samen met lokale afdelingen van Natuurpunt.
  • Elk jaar in november is er de jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Plantentuin te Meise, met lezingen en voordrachten.
  • We geven op aanvraag ook lezingen over onze wilde orchideeën.
  • We geven beheersadviezen, raad bij determinatieproblemen tijdens terreinbezoeken.

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij ons secretariaat