Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën vzw

SEMO logo

S.E.M.O. vzw staat voor Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën vzw. Het is een kleine maar fijne groep van een 100-tal leden met als hoofddoelstelling de studie en bescherming van onze inheemse orchideeën. Sinds juni 2020 is S.E.M.O. een vzw, daarvoor gingen we door het leven als feitelijke vereniging.

In de jaren ‘80 was er voor de Vlaamse natuurliefhebber die zich wou verdiepen in inheemse orchideeën, weinig tot geen mogelijkheid om zich te organiseren in groepsverband.  In Nederland had je een Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) van de K.N.N.V. en in Wallonië bestond de Section Orchidées d’Europe van Les Naturalistes Belges. Vlamingen die aangesloten waren bij één van deze verenigingen, ontmoetten elkaar daar en bespraken al snel de mogelijkheid om zelf ook iets op touw te zetten.

Die gesprekken resulteerden in een eerste bijeenkomst op 3 maart 1990, in het Van Heurck auditorium van de (toenmalige) Nationale Plantentuin van België, nu de Plantentuin van Meise. De feitelijke vereniging die toen boven de doopvont gehouden werd onder de naam S.E.M.O. is sindsdien gestaag blijven groeien met een steeds betere werking en organisatie tot gevolg.

We zijn ondertussen meer dan 30 jaar verder en denken dat we met onze groep toch al wat bereikt hebben. Met jou erbij kan dat alleen maar beter worden!

Wat doet S.E.M.O. vzw allemaal?

  • Er zijn jaarlijks verschillende dagexcursies en een verlengd weekend. Deze excursies brengen ons zowel in natuurgebieden in eigen land als in de ons omringende landen.
  • Er wordt aan natuurbeheer gedaan, vaak samen met lokale natuurverenigingen.
  • We geven één maal per jaar een tijdschrift uit, genaamd Liparis met daarin reis- en excursieverslagen, resultaten van onderzoeken, vertalingen van interessante artikels die in zusterbladen verschenen uit Duitsland of Frankrijk en artikels van de leden, boekbesprekingen en soortanalyses. Het tijdschrift wordt in samenwerking met de Werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V. uitgegeven.
  • In november houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Plantentuin van Meise, met de Algemene Vergadering, lezingen en voordrachten.
  • We geven op aanvraag lezingen en cursussen over wilde orchideeën.
  • We geven beheersadviezen, raad en hulp bij determinatieproblemen tijdens terreinbezoeken, en antwoorden op al je vragen over inheemse en Europese orchideeën.
  • We leveren een bijdrage aan de studie van onze inheemse en Europese orchideeën door onderzoek uit te voeren.

De studie van onze wilde orchideeën heeft als grote voordeel dat we steeds in gebieden vertoeven die ook voor andere planten en dieren een boeiende en zeldzame leefgemeenschap vormen. De studie van de plantengemeenschappen is dan ook niet los te koppelen van de daar aanwezige orchideeën. Onze leden zijn vaak ook nog goed thuis in andere aspecten van natuurstudie: er ontgaat ons tijdens excursies niet vaak iets en er is dan ook dikwijls aandacht voor paddenstoelen, vogels en insecten, in het bijzonder bestuivers van orchideeën.
We trachten onze leden meer bij te brengen dan alleen de soortnaam van de orchideeën.  We willen dieper doordringen in het leven van deze boeiende plantenfamilie en doen ook onderzoek naar de dynamiek van een populatie, we verzamelen onze waarnemingen en helpen ook mee aan verspreidingsonderzoeken.

Onze vereniging staat open voor jong en oud en als je graag meer wil weten over ons of ons wil uitnodigen om een lezing of cursus over wilde orchideeën te geven in je afdeling, dan kan je contact opnemen met het S.E.M.O. secretariaat via ons email adres: secretariaat@semo.vlaanderen.  We bijten niet!

Walter Van den Bussche

Voorzitter S.E.M.O. vzw

S.E.M.O. vzw

Nieuwe berichten

Lees meer op onze berichtenpagina ...
S.E.M.O. vzw

Instagram

Volg S.E.M.O. vzw op instagram
S.E.M.O. vzw

Foto impressies

Meer foto's op onze foto albums pagina