S.E.M.O. Vlaanderen

Uitgelicht

SEMO staat voor Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën. Het is een kleine maar fijne groep van 70 leden die zich via een feitelijk verenigingsverband heeft gegroepeerd met als hoofddoelstelling de studie en bescherming van onze wilde orchideeën.

Wat doet SEMO allemaal?

 • Het geeft samen met de Werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V. een gezamenlijk tijdschrift uit dat “Liparis” heet en jaarlijks verschijnt. Hierin verschijnen reis- en excursieverslagen, resultaten van onderzoeken, vertalingen van interessante artikels die in zusterbladen verschenen uit Duitsland of Frankrijk en artikels van de leden.
 • Er zijn dagexcursies in België en een weekend in het buitenland.
 • Er wordt aan natuurbeheer gedaan, vaak samen met lokale afdelingen van Natuurpunt.
 • Elk jaar in november is er de jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Plantentuin te Meise, met lezingen en voordrachten.
 • We geven op aanvraag ook lezingen over onze wilde orchideeën.
 • We geven beheersadviezen, raad bij determinatieproblemen tijdens terreinbezoeken.

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij ons secretariaat

29 februari 2020: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Het bestuur van de Werkgroep Europese Orchideeën nodigt u graag uit voor de ledenvergadering op zaterdag 29 februari 2020 in Maarn.

De bijeenkomst vindt plaats in een zaal van het Sociaal-Cultureel Centrum “De Twee Marken”, Trompplein 5, 3951 CR Maarn (tel. 0343-442706). Vanaf half 10 is de zaal open. Er is gelegenheid om een lunch (broodjes, soep) te gebruiken in het restaurant. Wilt u zelf meegebrachte etenswaren niet in het restaurant nuttigen?

Programma –

 • 10:00 u Opening en welkom
 • 10:05 u Voorstelling nieuwe leden
 • 10:15 u besluit Verslag vorige vergadering (zie Mededelingen 196)
 • 10:20 u besluit Verslag kascommissie en besluit
 • 10:30 u info Roel Duinhouwer en Marc Verbeeck over orchideeën in Azerbeidzjan
 • 11:15 u Koffie
 • 11:45 u info Korte presentatie over orchideeën Noord-Spanje (Michiel Janssen)
 • 12:00 u info Roel Duinhouwer over een format voor aanleveren gegevens voor VPA
 • 12:15 info Sina Bohm (WUR) over orchideeën in Het Levend Archief
 • 12:30 u Lunch
 • 14:00 u info Ton van der Vis over een grote toer door Italië
 • 14:45 u info Joop ten Dam over voortgang discussie soortbegrip
 • 15:00 u Thee
 • 15:30 u info Jos Lammers – Excursies 2020
 • 15:45 u info Determinatievragen – neem dia’s op een USB mee!
 • 16:00 u Sluiting en borrel

Activiteitenkalender 2020

De S.E.M.O.- activiteitenkalender voor 2020 kan u via de ledenpagina downloaden.

Het wachtwoord voor de ledenpagina is gewijzigd en kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart die u op de Ledenbijeenkomst kreeg.  (Wie niet aanwezig kon zijn en het lidgeld reeds via overschrijving heeft overgemaakt krijgt op eenvoudig verzoek per mail het wachtwoord toegezonden)