Natuurbeheer is een activiteit die al erg lang is “ingebakken” in ons SEMO-DNA.
Zo gingen wij al werken op de Sint-Pietersberg, Eben-Emael, Wonck, Veurs- en Konenbos in de Voerstreek, Haasop, Ave en we gingen zelfs enkele maal werken in Chevregny nabij Laon op de Mont Bossu.
De reden waarom wij aan natuurbeheer doen, is eenvoudig: als lid van SEMO voel je jezelf mee verantwoordelijk voor het behoud van wat ons passioneert. Na alle voorjaarsactiviteiten, waarin we steeds weer kunnen genieten van onze wilde orchideeën, zijn we dankbaar dat we ook eens iets kunnen terug doen. Wie dat zo niet ziet, heeft nog een weg af te leggen. Die neemt wel, maar geeft niets terug. Je kan ons, het SEMO bestuur, geen groter geschenk geven dan deel te nemen aan deze najaarsactiviteiten.

Dit najaar hebben we 2 activiteiten gepland:

  • Zaterdag 24 oktober 10.00 – 16.00                    Haasop Beveren
    Samen met de lokale Natuurpunt afdeling Waasland – Linkeroever voeren we het maaisel af dat het Agentschap Natuur en Bos enkele dagen voordien heeft gemaaid. Dit beheer is gericht op het behoud en toename van de Groenknolorchis Liparis loeselii. Geschikt werk voor alle leeftijden.
  • Zaterdag 07 november 10.00 – 16.00                    Rue du Sourd’ Ave
    Beheer van een kalkgrasland. De eigenaars zijn te oud geworden om dit werk zelf te doen en gaven ons de toestemming om hier te maaien en af te voeren. De toenemende vergrassing/bebossing zorgt voor vervilting en verdichting van de kruidlaag, zodat orchideeën niet meer kunnen opgroeien. Hier komen soorten voor zoals Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri, Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens, Vliegenorchis Ophrys insectifera, Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea en Bergnachtorchis Platanthera chloranta. Ook de typische kalkgraslandflora vaart wel bij dit beheer (Duitse gentiaan, sikkelgoudscherm, kleine pimpernel, vleugeltjesbloem, tijm enz.)
    Ook dit werk is geschikt voor alle leeftijden.

Inschrijven is noodzakelijk, zodat we kunnen inschatten hoeveel materiaal we moeten voorzien. Doe dit door een email te sturen naar ons secretariaat.

Meer informatie volgt begin oktober.