Spiranthes odorata, een nieuwe orchideeënsoort voor België.
Vloek of zegen?
Vorig jaar werd er ergens in Vlaanderen per toeval een groepje Spiranthes ontdekt. De planten stonden te bloeien midden oktober. De bloeiwijze was in 3 assen rond de stengel geplaatst en in eerste instantie werd er gedacht aan Spiranthes romanzoffiana. De bloeitijd klopte echter niet met deze soort, die in de zomer bloeit. De planten behoren naar alle waarschijnlijkheid tot de laat bloeiende Sprianthes odorata.
Deze vondst doet ons raar opkijken, want deze orchidee is een Amerikaanse soort. De vraag is dan ook hoe deze planten hier zijn terecht gekomen. In Nederland zijn er sinds 2011 al meerdere “gekke” vondsten gedaan van Amerikaanse Spiranthes soorten. We geven hier een overzicht:

1. Knikkende schroeforchis – Spiranthes cernua – Bloeitijd augustus
2. Welriekende schroeforchis – Spiranthes odorata – Bloeitijd oktober
3. Glansschroeforchis – Spiranthes lucida – Bloeitijd mei juni
4. Romanzoffs schroeforchis – Spiranthes romanzoffiana – Bloeitijd eind juli-augustus

(voor meer uitleg zie link)

Het eerste onderzoek op deze planten wijst er op dat er sprake is van introductie, al dan niet bewust. Het genetisch onderzoek is nog bezig, maar Barbara Gravendeel van het onderzoekscentrum Naturalis in Leiden, zal op onze najaarsbijeenkomst kort toelichten wat er al bekend is.
De “Vlaamse” planten beginnen op dit ogenblik te bloeien en er is bladmateriaal verzameld dat in Leiden zal worden onderzocht. Zij kunnen dit dan vergelijken met hun populaties. Het zal interessant zijn om te weten of onze planten een link hebben met de Nederlandse.
Het biotoop waarin deze planten groeien is een vochtig heischraal grasland op licht zure bodem. Dat is vergelijkbaar met een aantal Nederlandse vindplaatsen.

Op de vindplaats bevinden er zich een tiental planten:

  • 3 bloeiende planten
  • 3 planten met afgegraasde bloeiwijzen (slakken)
  • 4 vegetatieve planten met rozet

Verdere details over de vindplaats worden er niet gegeven.