Platanthera muelleri, een nieuwe soort voor onze flora

Uit recent onderzoek – morfologisch en genetisch – is gebleken dat er naast Plantanthera bifolia en P. chlorantha nog een derde soort kan worden afgescheiden. Deze soort is nu beschreven als Platanthera muelleri.  Nog dit jaar zagen we tijdens het SEMO weekend in Frans Lotharingen overal bloeiende nachtorchissen, die intermediair waren tussen P. chlorantha en P. bifolia. Het ging telkens om hoge planten met losse bloeiwijze waarvan de bloeitijd samenviel met P. chlorantha en dus 2 tot 3 weken vroeger dan de later bloeiende P. bifolia. De helmhokjes zijn dichter bij elkaar geplaatst dan bij P. chlorantha, maar de spooringang is steeds vrij en wordt niet belemmerd door de plaatsing van de kleefschijfjes. De “echte” P. bifolia zagen we nergens en P. chlorantha werd alleen op de laatste dag waargenomen in Charncy-Vezin / Epiez, aan de Côte d’ Urbule.

Vroeger ging men er van uit dat dit planten waren die afkomstig waren van kruisingen, maar in de meeste gevallen zijn de ouders nooit in dezelfde buurt aanwezig, of is de populatie zeer levensvatbaar en in staat zich voort te planten, wat van een hybride niet kan verwacht worden. Jean Claessens en Jacques Kleynen hadden in de voorbije jaren al vragen gesteld rond dit taxon en ontdekten o.a. dat hier een eigen bestuiver mee gemoeid was.

De “echte” hybriden tussen P. bifolia en P. chlorantha zouden zeldzaam zijn, eerder onstabiel en steeds voorkomen in de nabijheid van de ouders.  Het genetisch onderzoek toont aan dat de genetische afstand van P. muelleri tot P. bifolia en P. chlorantha groter is dan de afstand tussen P. bifolia en P. chlorantha.

Een aantal auteurs hebben getracht om in het verleden ook een antwoord te vinden op dit derde taxon, wat
aanleiding gaf tot beschrijvingen van o.a.
P. bifolia subsp. latiflora (DREJER) LØJTNANT
P. fornicata (BAB.) BUTTLER