Nieuwkomers in de Belgische Orchideeën flora.
Er zijn 2 factoren die er voor zorgen dat wij de laatste jaren nieuwkomers hebben mogen begroeten op Belgisch grondgebied:
• De verandering van het klimaat die voor opwarming zorgt.
• Het feit dat er steeds meer wilde orchideeën worden gekweekt, te koop aangeboden en door mensen in de tuin worden gehouden. Dat maakt de kans op spontane vestigingen in de natuur mogelijk.
In het foto album kan je kennis maken met 2 nieuwkomers. De ene is een Amerikaanse Spiranthes soort, terwijl de andere een zuidelijke Europese soort is.
De Amerikaanse Spiranthes wordt wel vaker aangeboden in de handel onder verschillende namen zoals Spiranthes odorata of Spiranthes “Chadd’s Ford”. Wij hebben deze soort in het album gemakshalve Spiranthes odorata genoemd, maar onderzoek wees uit dat het hier eigenlijk om een hybride zou gaan tussen Spiranthes cernua en Sp. odorata. Het is een soort die in oktober begint te bloeien. Hij werd voor de eerste keer in 2014 ontdekt. Deze soort breidt zich op het terrein flink uit, maar men verwijdert voor alle zekerheid alle bloeiwijzen zodat er geen verdere verspreiding via zaad mogelijk is. Vegetatief is de uitbreiding wel een feit en telt men al zo’n 300 planten.
Himantoglossum robertianum is bij ons ook bekend onder de naam Hyacinthorchis. Deze werd zeer toevallig ontdekt bij het vrijmaken van een wandelpad in 2013. Ondertussen zijn er ook meldingen van nieuwe vestigingen in de Hollandse duinen (zie eerder bericht in onze Corona nieuwsbrieven). Zolang er geen strenge vorst is, bestaat de kans dat deze soort zich nog zal uitbreiden.
Het is wachten op andere nieuwkomers…

Walter Van den Bussche