Nordens Orkidéer - Nordic Orchids

Sven Birkedal

Nordens orkidéer – en fältguide – Nordic Orchids – a field guide

Uitgegeven in 2020 door Naturcentrum AB  Stenungsund och Åhus

ISBN 978-91-85221-41-7

232 blz. 24 cm hoog, 13,5 cm breed, 580 gram

Tweetalig  Zweeds/Engels

Besteld via www.bokus.com

Prijs geleverd 365 kronen

Front

Deze veldgids behandelt alle orchideeëntaxa die voorkomen in IJsland, de Faeröer eilandengroep, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Het boek bevat een duidelijke structuur en door de inleidende hoofdstukken en determinatietabellen kan je snel aan de slag. Er is informatie over de verspreiding, het voorkomen, bloeitijd, planthoogte en biotoop. Vaak wordt er ook nog wat extra commentaar voorzien over variëteiten en gelijkende taxa.

In het begin is er een determinatietabel om tot op het genus te determineren. Bij elk nieuw genus is er ook nog een determinatietabel tot op de soort. Dat is zeker handig voor een aantal genera zoals Epipactis en Dactylorhiza.

Voorbeelden van determinatiesleutel (links) en instructies hoe het boek gebruikt moet worden (rechts)

determinatie
how to use

Voorbeeld uit het boek Gymnadenia conopsea

blz 1
blz 2

Deze gids behandelt 76 verschillende taxa en vermeldt het voorkomen van 28 hybriden. Omdat het (hoge) Noorden voor velen van ons onbekend terrein is, maar wel degelijk over zéér hoge natuurwaarden en biodiversiteit beschikt, is het wel degelijk een immens groot exploratieterrein. En zolang door de Covid pandemie een ganse reeks zuidelijke bestemmingen voor ons gesloten blijven, is het noorden wel degelijk een valabel alternatief!

Voorbeeld uit het boek Calypso bulbosa

blz 3
blz 4

Walter Van den Bussche, 05/2021