Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën vzw

SEMO logo

S.E.M.O. vzw staat voor Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën vzw. Het is een kleine maar fijne groep van een 80-tal leden met hoofddoelstelling de studie en bescherming van onze wilde orchideeën. Sinds juni 2020 is S.E.M.O. een vzw, daarvoor gingen we door het leven als feitelijke vereniging.

In de jaren 80 was er voor de Vlaamse natuurliefhebber, die zich wou verdiepen in inheemse orchideeën, weinig tot geen mogelijkheid om zich te groeperen in groepsverband.  In Nederland was er een werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V. en in Wallonië had je la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes Belges.  Vlamingen die daar lid waren, kwamen mekaar tegen en bespraken de mogelijkheid om zelf ook iets op touw te zetten.

Dat resulteerde in een eerste bijeenkomst op 3 maart 1990, in het Van Heurck auditorium van de Nationale Plantentuin van België. Sindsdien is er veel vuil en proper water naar zee gestroomd en is S.E.M.O. vzw gestaag blijven groeien.

We zijn ondertussen meer dan 30 jaar verder en denken dat we met onze groep toch al wat bereikt hebben. Met jou erbij kan dat alleen maar beter worden!

Wat doet S.E.M.O. vzw allemaal ?

  • Het geeft een tijdschrift uit dat “Liparis” heet en jaarlijks verschijnt. Hierin verschijnen reis- en excursieverslagen, resultaten van onderzoeken, vertalingen van interessante artikels die in zusterbladen verschenen uit Duitsland of Frankrijk en artikels van de leden. We doen dit samen met de Werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V.
  • Er zijn dagexcursies in België en een weekend in het buitenland.
  • Er wordt aan natuurbeheer gedaan, vaak samen met lokale afdelingen van Natuurpunt.
  • In november is er de jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Plantentuin te Meise, met lezingen en voordrachten.
  • We geven op aanvraag ook lezingen over wilde orchideeën.
  • We geven beheer adviezen, raad bij determinatieproblemen tijdens terreinbezoeken.

De studie van onze wilde orchideeën heeft als grote voordeel dat we steeds in gebieden vertoeven die ook voor andere planten en dieren een boeiende en zeldzame leefgemeenschap vormen.  De studie van de plantengemeenschappen is dan ook niet los te koppelen van de erin groeiende orchideeën.  Onze leden zijn vaak ook nog goed thuis in andere aspecten van de natuurstudie: er ontgaat ons tijdens excursies niet vaak iets. Tijdens onze excursies is er dan ook dikwijls aandacht voor paddenstoelen, vogels en insecten, in het bijzonder bestuivers van orchideeën.
We trachten onze mensen meer bij te brengen dan alleen de naam van de soort.  We willen dieper doordringen in het leven van deze boeiende familie en doen ook onderzoek naar de dynamiek van een populatie, we verzamelen onze waarnemingen en helpen ook mee aan verspreidingsonderzoeken.

Onze vereniging staat open voor jong en oud en als je graag meer wil weten over ons of ons wil uitnodigen om een lezing over wilde orchideeën te geven in je afdeling, dan kan je contact nemen met het S.E.M.O. vzw secretariaat.  We bijten niet !

Walter Van den Bussche

Voorzitter

e-mail   secretariaat@semo.vlaanderen

S.E.M.O. vzw

Nieuwe berichten

Lees meer op onze berichtenpagina ...
S.E.M.O. vzw

Instagram

Volg S.E.M.O. vzw op instagram
S.E.M.O. vzw

Foto impressies

Meer foto's op onze foto albums pagina