29 februari 2020: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Het bestuur van de Werkgroep Europese Orchideeën nodigt u graag uit voor de ledenvergadering op zaterdag 29 februari 2020 in Maarn.

De bijeenkomst vindt plaats in een zaal van het Sociaal-Cultureel Centrum “De Twee Marken”, Trompplein 5, 3951 CR Maarn (tel. 0343-442706). Vanaf half 10 is de zaal open. Er is gelegenheid om een lunch (broodjes, soep) te gebruiken in het restaurant. Wilt u zelf meegebrachte etenswaren niet in het restaurant nuttigen?

Programma –

 • 10:00 u Opening en welkom
 • 10:05 u Voorstelling nieuwe leden
 • 10:15 u besluit Verslag vorige vergadering (zie Mededelingen 196)
 • 10:20 u besluit Verslag kascommissie en besluit
 • 10:30 u info Roel Duinhouwer en Marc Verbeeck over orchideeën in Azerbeidzjan
 • 11:15 u Koffie
 • 11:45 u info Korte presentatie over orchideeën Noord-Spanje (Michiel Janssen)
 • 12:00 u info Roel Duinhouwer over een format voor aanleveren gegevens voor VPA
 • 12:15 info Sina Bohm (WUR) over orchideeën in Het Levend Archief
 • 12:30 u Lunch
 • 14:00 u info Ton van der Vis over een grote toer door Italië
 • 14:45 u info Joop ten Dam over voortgang discussie soortbegrip
 • 15:00 u Thee
 • 15:30 u info Jos Lammers – Excursies 2020
 • 15:45 u info Determinatievragen – neem dia’s op een USB mee!
 • 16:00 u Sluiting en borrel

23 februari 2019: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Beste WEO leden,
Graag nodigen we jullie uit voor de WEO ledenbijeenkomst van zaterdag 23 februari a.s. van 10 tot 16 uur in Maarn. Bij deze mail zijn de volgende 4 documenten gevoegd:
–        Het programma
–        Het conceptverslag van de bijeenkomst van 29 september 2018
–        Het financieel verslag van 2018
–        Het jaarverslag 2018
Op de bijeenkomst is de nieuwe Liparis beschikbaar voor degenen die hun lidmaatschap en abonnement op Liparis van 2019 betaald hebben. Het bedrag is 20,- euro (met Liparis) en kan overgemaakt worden op het rekeningnummer van de WEO:
NL33 INGB 0005396215 t.n.v. de WEO.
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 23 februari.
Janine en Joop.
N.B.  het wachtwoord voor de ledenpagina kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart !

Ledenvergadering W.E.O. op zaterdag 27 februari 2016

Op zaterdag 27 februari 2016 gaat van 10:00 tot 16:30 de gebruikelijke ledenvergadering van onze Nederlandse zustervereniging W.E.O. (WERKGROEP EUROPESE ORCHIDEEËN v.d. KNNV) door op de traditionele locatie in Maarn (Nederland).

Ook alle S.E.M.O.-leden die in regel zijn met hun lidgeld, zijn hierop van harte welkom.

Meer details over het programma kan je vinden in een pdf  op de ledenpagina.

Ledenvergadering W.E.O. op zaterdag 26 september 2015

Op zaterdag 26 september 2015 gaat van 10:00 tot 16:30 de gebruikelijke najaars-ledenvergadering van onze Nederlandse zustervereniging W.E.O. (WERKGROEP EUROPESE ORCHIDEEËN v.d. KNNV) door op de traditionele locatie in Maarn (Nederland).

Ook alle S.E.M.O.-leden die in regel zijn met hun lidgeld, zijn hierop van harte welkom.

Meer details over het programma, locatie etc. kan je vinden in een pdf  op de ledenpagina.