S.E.M.O. Vlaanderen

SEMO staat voor Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën. Het is een kleine maar fijne groep van 70 leden die zich via een feitelijk verenigingsverband heeft gegroepeerd met als hoofddoelstelling de studie en bescherming van onze wilde orchideeën.

Wat doet SEMO allemaal?

 • Het geeft samen met de Werkgroep Europese Orchideeën van de K.N.N.V. een gezamenlijk tijdschrift uit dat “Liparis” heet en jaarlijks verschijnt. Hierin verschijnen reis- en excursieverslagen, resultaten van onderzoeken, vertalingen van interessante artikels die in zusterbladen verschenen uit Duitsland of Frankrijk en artikels van de leden.
 • Er zijn dagexcursies in België en een weekend in het buitenland.
 • Er wordt aan natuurbeheer gedaan, vaak samen met lokale afdelingen van Natuurpunt.
 • Elk jaar in november is er de jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Plantentuin te Meise, met lezingen en voordrachten.
 • We geven op aanvraag ook lezingen over onze wilde orchideeën.
 • We geven beheersadviezen, raad bij determinatieproblemen tijdens terreinbezoeken.

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij ons secretariaat

Geplaatst in S.E.M.O. | Reacties uitgeschakeld voor S.E.M.O. Vlaanderen

29 februari 2020: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Het bestuur van de Werkgroep Europese Orchideeën nodigt u graag uit voor de ledenvergadering op zaterdag 29 februari 2020 in Maarn.

De bijeenkomst vindt plaats in een zaal van het Sociaal-Cultureel Centrum “De Twee Marken”, Trompplein 5, 3951 CR Maarn (tel. 0343-442706). Vanaf half 10 is de zaal open. Er is gelegenheid om een lunch (broodjes, soep) te gebruiken in het restaurant. Wilt u zelf meegebrachte etenswaren niet in het restaurant nuttigen?

Programma –

 • 10:00 u Opening en welkom
 • 10:05 u Voorstelling nieuwe leden
 • 10:15 u besluit Verslag vorige vergadering (zie Mededelingen 196)
 • 10:20 u besluit Verslag kascommissie en besluit
 • 10:30 u info Roel Duinhouwer en Marc Verbeeck over orchideeën in Azerbeidzjan
 • 11:15 u Koffie
 • 11:45 u info Korte presentatie over orchideeën Noord-Spanje (Michiel Janssen)
 • 12:00 u info Roel Duinhouwer over een format voor aanleveren gegevens voor VPA
 • 12:15 info Sina Bohm (WUR) over orchideeën in Het Levend Archief
 • 12:30 u Lunch
 • 14:00 u info Ton van der Vis over een grote toer door Italië
 • 14:45 u info Joop ten Dam over voortgang discussie soortbegrip
 • 15:00 u Thee
 • 15:30 u info Jos Lammers – Excursies 2020
 • 15:45 u info Determinatievragen – neem dia’s op een USB mee!
 • 16:00 u Sluiting en borrel
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 29 februari 2020: ledenbijeenkomst Werkgroep Europese Orchideeën

Beheerswerk Boirs. U was weer geweldig !

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Beheerswerk Boirs. U was weer geweldig !

Presentatie najaarsbijeenkomst 2019

Achter deze link vind je de eerste presentatie van de Najaarsbijeenkomst 2019.

Het overzicht betreffende het geslacht Epipactis in België.

Het genus Epipactis in België

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie najaarsbijeenkomst 2019

Activiteitenkalender 2020

De S.E.M.O.- activiteitenkalender voor 2020 kan u via de ledenpagina downloaden.

Het wachtwoord voor de ledenpagina is gewijzigd en kan u terugvinden op de achterzijde van uw lidkaart die u op de Ledenbijeenkomst kreeg.  (Wie niet aanwezig kon zijn en het lidgeld reeds via overschrijving heeft overgemaakt krijgt op eenvoudig verzoek per mail het wachtwoord toegezonden)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenkalender 2020

Nieuw 2-delig boek “Orchideeën van de Benelux” van C.A.J.Kreutz.

Tekst geleverd door de auteur.(red.)

De Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg in één uitgave. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze drie landen door grensoverschrijdende plantengeografische districten met de daaraan gebonden kenmerkende orchideeënsoorten. Zo zetten bijvoorbeeld de kalkhoudende bodems in Zuid-Limburg zich voort in Wallonië (de zgn. Calestienne), welke zich kenmerken door hun grote rijkdom aan orchideeën. Deze grensoverschrijdende gebieden behoren in feite tot grotere samenhangende natuurterreinen met veel dezelfde soorten.

In dit werk worden alle voorkomende en uitgestorven taxa van de Benelux gepresenteerd. Zij zijn logisch op alfabetische volgorde geclusterd en met al hun bijzonderheden uitgebreid toegelicht. Daarbij komen ook vrij uitvoerig de belangrijkste ondersoorten en variëteiten aan bod. Deze aanpak kenmerkt zich de laatste decennia bij vrijwel alle planten- en diersoorten. Er wordt eerder meer onderscheiden dan minder. De taxa worden gepresenteerd met hun correcte naamgeving, type, basionym, kenmerkende eigenschappen met hun belangrijkste veldkenmerken, bloeitijd, biotoop en ecologie alsmede hun algehele verspreiding. De verspreiding in Nederland, België en Luxemburg wordt per land besproken met historische en actuele informatie. De soortbeschrijvingen worden gecompleteerd met vele fotografische opnamen van planten en biotopen alsmede alle bekende hybriden. Daarnaast per hoofdsoort een aquarel, herbariumvellen van uitgestorven soorten per land alsmede historische en actuele verspreidingskaarten met een rastergrootte van 4 km2 in drie tijdvakken: 1850-1950, 1951-2000 en vanaf 2000. De gegevens daarvan werden vertrekt door verschillende natuurbeherende instanties in de Benelux. Het op elkaar afstemmen van de verschillende gridsystemen uit deze drie landen was bijzonder ingewikkeld, maar met geavanceerde software kon dit probleem opgelost worden.

In de inleiding wordt vrij diep ingegaan op de systematiek en biologie, ecologie en levenscyclus van de orchideeën in de Benelux. Verder behandelen enkele hoofdstukken herintroductie en neofyten, bescherming en wettelijke bepalingen, achteruitgang en bedreiging, orchideeënrijke landschappen en biotopen alsmede de fytogeografische districten en informatie over de verspreidingskaarten. Daarnaast komen ook taxonomische en nomenclatorische aspecten aan de orde, waarbij ook kort op het soortbegrip wordt ingegaan. Zoals bekend staat het soortbegrip de laatste decennia sterk onder druk, waarbij steeds vaker de rang van ondersoort niet meer gebruikt wordt. Vermoedelijk zal in de nabije toekomst naar een systeem gegaan worden van geslachtsnaam en naam soort (inclusief ondersoort), dus bijvoorbeeld niet meer Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea, maar gewoon Dactylorhiza coccinea. Afwijkingen tot een bepaalde hoogte worden dan als variëteit beschreven. Dit systeem is duidelijker en nomenclatorisch veel minder problematisch.

Voor meer info volg de link.

Bestellen via :  karel.kreutz@naturalis.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw 2-delig boek “Orchideeën van de Benelux” van C.A.J.Kreutz.